Riječima Autorice: Kako Sam Stvarala GIRI Game

Riječima Autorice: Kako Sam Stvarala GIRI Game

Za odrasle, škola je samo zgrada, semafor samo predmet, a kiša samo pojava. Ali ako pitate djevojčice, dječake i one rijetke odrasle, shvatit ćete da postoji svijet vama nevidljiv; mjesta koja u trenutku stvaraju i radnja koju kontroliraju dječji umovi, kad za to...
Preko 100 Djece Pomoglo Je Stvoriti GIRI

Preko 100 Djece Pomoglo Je Stvoriti GIRI

Sanja nikada igru nije željela stvarati sama pa je od početka uključila one koji će ju najviše i igrati – djecu. Više od 45 djece tijekom 2019. godine donosili su Sanji crteže na salvetama, papirima, crtali su temperama, bojicama, olovkama… Od početka su bili uzbuđeni...