Psidacta: Mnoge igre za djecu su zabavne, ali najčešće kratko, a onda se pospreme u ormar. GIRI je drugačija.

GIRI Game nije samo dobra zabava. Mnoge su igre na tržištu zabavne, ali najčešće kratko, u točno određenoj dobi, a onda se pospreme u ormar.

GIRI je drugačija. Pomno osmišljena pravila igre i veliki broj mogućnosti, omogućava da dijete s igrom raste. Pa mu je tako zabavna i sa tri godine, ali i sa 18. Osim što je zanimljiva, GIRI Game je posebna jer potiče kod djece upravo ono što želimo da naša djeca jesu – kreativna i maštovita.

Osim toga, suvremena pedagogija i psihologija naglašavaju važnost da se djetetove vještine razvijaju u poticajnoj i zanimljivoj okolini, kroz igru. GIRI Game kroz svoje kartice potiče razvoj rječnika, komunikacijske vještine, ali i one kognitivne i socio-emocionalne.  

Iz tog razloga, što Giri ima velike potencijale djelovati ohrabrujuće na djetetov razvoj smo ga i mi uključile u našu uslugu.

Psidacta je projekt tri razvojne psihologinje koje su uočile da je mnogim roditeljima predškolske djece vrlo zahtjevno procijeniti razvojni profil svog djeteta (tj. djetetove jače i slabije strane). S obzirom da ne znaju u kojim područjima njihovom djetetu nedostaju poticaji, roditeljima je teško odabrati primjerene aktivnosti i igračke za svoje dijete. Naime, želimo djetetu pružiti aktivnosti i igre koje će djelovati ohrabrujuće i poticajno na njihov razvoj, a ne samo biti zabavne.

Psidacta stoga nudi Upitnik za roditelje na temelju kojega se procjenjuju djetetove razvojne mogućnosti (njegove jače i slabije strane). S obzirom na ostvarene rezultate, Psidacta prilaže Priručnik s poticajnim aktivnostima te preporučuje didaktičke igračke koje odgovaraju razvojnim potrebama pojedinog djeteta. Primjerice, dijete koje teže regulira svoju ljutnju, bit će potrebno ohrabrivati, kroz igračke i aktivnosti, u području socio-emocionalnog razvoja. GIRI Game igra je koja se često preporuča na temelju razvojnog profila djeteta jer ohrabruje djecu u raznim područjima – i komunikacijskom, i kognitivnom ali i socio-emocionalnom.

GIRI omogućava djeci da usvajaju vještine i potiče njihov razvoj u podržavajućoj okolini obitelji ili prijatelja. GIRI nam omogućava da smo kreativni i maštoviti, da izražavamo vlastite misli i osjećaje, što može djelovati terapeutski i na psihološke aspekte odrastanja.

Želiš naručiti GIRI Game? Želiš saznati više o igri?

Kontaktiraj nas